default logo

IMPLEMENTARE IN SCOLI

Prin implementarea proiectului Fifty-Fifty in Romania, Asociatia Environ urmăreşte o abordare participativă a conceptului de eficienta energetica, prin implicarea in derularea si activitatile proiectului nu numai a elevilor ci si a cadrelor didactice, a parintilor si a personalului tehnic al unitatilor de invatamant si, nu in ultimul rand prin angrenarea autoritatilor locale in promovarea informatiilor privind proiectul si a metodelor practice de crestere a eficientei energetice in randul comunitatii, aspect esential in cee ace priveste modificarea perceptiei populatiei in cee ace priveste utilizarea eficienta a resurselor.

Experienţa UfU in derularea programului in Germania a demonstrat ca informatiile si cunostintele accumulate in timpul implementarii proiectului se sedimenteaza si se mentin ele fiind transpuse si in viata de zi cu zi, din afara scolii, devenind obiceiuri de economisire a consumului energetic.

Din acest motiv, proiectul Fifty-Fifty nu se focuseaza pe o simpla transmitere de informatii ci pe iniţierea si derularea de activitati practice in scoli, pe asistarea elevilor si a cadrelor didactice in procesele de învăţare/predare si pe formularea impreuna cu ei a modalitatilor de stimulare a schimbărilor comportamentale in ceea ce priveste consumul energetic.

Astfel, pentru a putea pune in practica toate aceste principii, proiectul se deruleaza in fiecare unitate de invatamant prin parcurgerea catorva etape:

  • Asociatia Environ consiliaza scolile cu privire la modul în care acestea pot economisi energie, evitând astfel emisiile de CO2. De asemenea asista scolile la determinarea parametrilor proiectului: valorile iniţiale ale consumului energetic si nivelul economiilor realizate.
  • Inainte de inceperea implementarii, este stabilita impreuna cu conducerea unitatii de invatamant o “echipa energetica” compusa din elevi, profesori si personal tehnic, care va asigura implementarea proiectului in unitatea de invatamant .
  • Implementarea practica a conceptului si masurile practice de economisire a energiei ce depind de fiecare unitate de invatamant se stabilesc de comun acord cu echipa energetica din fiecare scoala, în funcţie de tipul de scoala si de vârsta elevilor implicaţi

Principalii pasi de lucru sunt:

  1. Evaluarea energetica a cladirii, împreuna cu echipa energetica, prin efectuarea de masuratori in cadrul unui tur energetic.
  2. Informarea responsabilului cu probleme tehnice ale cladirii cu privire la deficienţele constatate si formularea de propuneri de masuri pentru remedierea acestora
  3. Stabilirea unui catalog de masuri privind reducerea consumului energetic si implementarea masurilor de catre “ echipa energetica” si conducerea scolii.
  4. Informarea celorlalti elevi si a cadrelor didactice din scoala cu privire la proiect si la comportamentul eficient energetic în viaţa cotidiana (fise în clase, afise/ziar de perete, ziua proiectului, s.a.)
  5. Evaluarea economiilor facute prin implementarea metodelor de economisire a energiei