default logo

EVALUAREA ENERGETICA A SCOLILOR

Unde si cum se poate economisi energia in Scoala?

Raspunsul la aceasta intrebare poate fi gasit in cadrul unui tur de eveluare energetica (tur energetic).

Evaluarea energetica este specifica fiecarei unitati de invatamant in parte si reprezinta primul pas din cadrul proiectului, fiind esential pentru stabilirea setului de masuri si actiuni in vederea reducereii consumului energetic.

Accentul se pune pe utilizarea eficienta a energiei in conditiile date ale instalatiei existente.

Aceasta evaluare energetica se face in mai multe etape.

Constatare – tur (intern)

Reprezentantul Asociatiei Environ efectuează împreună cu administratorul scolii şi cu şeful echipei energetice un tur energetic în care dobândeşte primele impresii cu privire la alimentarea cu energie, dotările, starea clădirii şi eventuale deficienţe.

Se efectueaza masuratori care stau la baza unui prim set de masuri pe care le va aborda echipa energetică, pentru a obţine cât mai rapid rezultate vizibile in cee ace priveste reducerea consumului de energie. După acest tur se va efectua împreună cu administratorul o verificare a instalaţiei de încălzire în ceea ce priveşte temperatura de admisie, scăderea capacităţii pe timp de noapte şi la sfârşit de săptămână, precum şi ritmului de acţionare. Rezultatul acestei analize se va evalua de către Asociatia Environ şi poate avea ca rezultat o propunere de modificare a reglajelor instalaţiilor de încălzire.

Întâlnirea echipei energetice

În funcţie de posibilităţi, dupa turul intern se efectuează si o primă întâlnire a echipei energetice, în cadrul căreia se stabileşte, împreună cu elevii, planul de acţiune pentru activităţile următoarelor săptămâni.

Analizarea şcolii împreună cu echipa energetică – turul energetic

Ulterior, turul de energie se efectuează cu tot grupul. În acest context, echipa energetică îşi poate forma o primă imagine cu privire la starea energetică a şcolii.. Se verifică subsolul (cu instalaţie de încălzire), instalaţiile exterioare, sala de sport, holurile, cancelaria, laboratoarele şi sălile de curs. Elevilor li se prezinta situaţia alimentării energetice a şcolii, diverşii consumatori energetici şi descoperă primele deficienţe. Elevii întocmesc un proces-verbal a turului şi efectuează măsurători individuale privind luminozitatea, temperatura şi consumul energetic al aparatelor electrice. În acest sens se utilizează aparate de măsură profesionale.

În cadrul turului de energie se utilizează un înregistrator de date în scopul notării modificărilor de temperatură în timp în anumite locuri. Măsurarea se efectuează cel puţin pe durata unei săptămâni, astfel încât să poată fi înregistrate toate zilele şcolare şi un sfârşit de săptămână.

Turul începe şi se încheie într-o sală „normală“ de curs a elevilor participanţi. Urmează măsurarea intensităţii luminoase în această încăpere. Suplimentar sunt abordate corpurile de încălzire (cu robinet termostatic) din sala de clasă şi se măsoară temperatura.

La turul energetic participă de obicei şi administratorul.

Ca urmare a acestui tur, echipa energetică întocmeşte sub indrumarea profesorului coordonator un profil energetic al întregii clădiri a şcolii. În acest sens, ea măsoară în grupe mici temperatura în fiecare încăpere a şcolii, efectuează un sondaj cu privire la comportamentul de aerisire şi de încălzire şi identifică probleme relevante cu energia în fiecare încăpere. Sarcinile pentru această activitate vor fi adaptate grupei de vârstă a elevilor care compun echipa energetice.