default logo

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN UNITATILE DE INVATAMANT

In acest moment, in scoli domeniul educatiei pentru protectia mediului ia din ce in ce mai multa amploare.
De aceea programul Fifty/ fifty – Cresterea eficientei energetice in unitatile de invatamant abordeaza aceasta problematica prin prisma implicarii si initiativei proprii a cadrelor didactice si a elevilor in activitati avand rezultate concrete.
Programul Fifty/ fifty – Cresterea eficientei energetice in unitatile de invatamant este derulat de Asociatia Environ in parteneriat cu UfU.
Programul Fifty/ fifty permite elevilor să îşi dezvolte următoarele clase de competenţe.

Competenţe personale
• Abordarea conştientă a energiei în activitatea cotidiană
• Dezvoltarea unui comportament eficient energetic
• Dezvoltarea unei atitudini privind aspecte de politică energetică şi climatică
• Convingerea şi motivarea altor elevi şi a părinţilor pentru a economisi energie

Competenţe referitoare la activităţi şi la implementare
Formarea, iniţierea şi coordonarea unei echipe energetice, precum şi procurarea informaţiilor necesare în acest sens
• Realizarea de afişe informative şi simboluri de economisire de energie
• Realizare şi evaluare independentă a unor experimente (efectul de seră)
• Efectuarea independentă a activităţii ştiinţifice (întocmirea şi evaluarea unui profil de temperatură al şcolii)
• Abordarea diferitor aparate de măsură a energiei
• Implementare practică a propriilor idei cu privire la economisirea energiei

Competenţă metodologică şi de specialitate
• Cunoaşterea unităţilor de măsură ale fizicii pentru măsurarea energiei, precum şi a formulelor chimice
• Cunoaşterea aparatelor eficiente economic, utilizate zi de zi
• Cunoştinţe de bază privind efectul de seră, schimbările climatice şi protecţia climei
• Dobândirea bazelor tehnice privind alimentarea energetică a şcolii şi a unei gospodării
• Dezvoltarea de strategii de cercetare la căutarea consumatorilor energetici
• Evaluarea şi sistematizarea datelor privind consumul de energie
• Întocmirea de tabele pe calculator, în format Word sau Excel
• Reprezentarea creativă a informaţiilor

Competenţe sociale şi comunicaţionale
• Prezentarea rezultatelor cercetării
• Informarea celor din şcoală
• Formularea de etape procesuale în cadrul derulării proiectului

Cadrele didactice sunt esentiale in implementarea acestui concept in unitatile de invatamant si, odata cu inscrierea in proiect, Asociatia Environ pune la dispozitie acestora materialele necesare implementarii:
– Fise de evluare
– Fise de exercitii practice
– Prezentari
– Material pentru informarea elevilor si a celorlalte cadre didactice