default logo

AUTORITATI LOCALE

Conform Legii nr.121 / 2014 privind eficienta energetica, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si  la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Politica nationala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale, cu referiri speciale privind:

  • introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;
  • promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;
  • reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;
  • aplicarea principiilor moderne de management energetic;
  • acordarea de stimulente financiare si fiscale, in conditiile legii;
  • dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

Eficienta energetica este definita ca raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constand in servicii, bunuri sau energia rezultata si valoarea energiei utilizate in acest scop.

In acest sens Proiectul fifty-fifty propune cateva masuri eficiente care pot reduce costurile cu energia in unitastile de invatamant aflate in administratea autoritatilor locale fara sa afecteze confortul si performanta scolara a elevilor si personalului didactic.

  • Aplicarea masurilor de eficienta energetica nu inseamna doar economii in bugetul local ci si promovarea unei atitudini responsabile fata de consumul de energie prin eliminarea pierderilor si folosirea eficienta a resurselor.
  • Mai multe surse de lumina intr-o sala de clasa sunt mai potrivite pentru iluminare decat o lumina centrala cu mai multa putere in wati.
  • Utilizarea de becuri cu senzor de miscare pe holuri si in fata unitatilor de invatamant.
  • Reducerea cu 10C a temperaturii la centrala termica poate genera o economie de 10% din factura la energie termica.

Pentru a avea o perspectiva cat mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, ecipa de implementare a Proiectului fifty – fifty va sta la dispozitie pentru implementarea in unitatile de invatamant de pe raza dvs. adminitrativa a celor mai bune metode astfel incat rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.